Sculture di carta 14 – Davide Pizzigoni

Scultura di carta.
Paper sculture.

Larghezza/Width: 24 cm
Altezza/Height: 27,5 cm

Anno/Year: 2013

More from Davide Pizzigoni